Is uw WGA / ZW beschikking correct? Wij zorgen voor een juiste analyse en controle! 1 vaste adviseur en contactpersoon? Wij willen uw bedrijf leren kennen. Met kennis van sociale zekerheid, geld verdienen voor uw bedrijf.
Is uw WGA / ZW beschikking correct? Wij zorgen voor een juiste analyse en controle!

Personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad

Personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad
Als onderneming met meer dan 50 werknemers heeft u, volgens de Wet op de ondernemingsraden, een ondernemingsraad. Heeft uw onderneming tussen de 10 en de 50 werknemers, dan wordt er van u verwacht dat u een Personeelsvertegenwoordiging samen stelt.

Instemmingsrecht
Een ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op alle regelingen die te maken hebben met arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Zij mogen de arbeidsinspectie inschakelen als zij dat nodig achten en een gesprek aangaan over de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf.

De juiste informatie voorkomt onnodig discussie
Van uw ondernemingsraad mag u verwachten dat zij op basis van persoonlijke ervaringen onderwerpen bespreekbaar maken. Als het gaat om de gang van zaken rondom verzuim en arbeidsongesschiktheid kan het zijn dat visies en belangen ver van elkaar verwijderd raken.  Uw zieke werknemer wil immers begrip voor zijn situatie en tijd om te herstellen terwijl u het liefste grip wil houden op het proces  met de financiën en de Wet verbetering Poortwachter in uw achterhoofd.

Kennis als oplossing
Speciaal voor uw Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging hebben wij een programma samengesteld genaamd "Verzuim onder controle". Tijdens deze trainingsdag worden leden  geïnformeerd over de verwachtingen die de wetgever oplegt bij verzuim. 
Kortom, een interessante, leerzame dag met veel praktijkvoorbeelden.  

Resultaat
Het resultaat van een dergelijke trainingsdag, is dat de leden van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging beter beslagen ten ijs komen als zij onderwerpen omtrent verzuim bespreekbaar willen maken. Bovendien is dan beter bekend bij alle leden wat zij kunnen verwachten van de werkgever en de arbodienst na een ziekmelding of langer durend verzuim.
Downloads
Over dit onderwerp zijn de volgende aanvullende documenten te downloaden
Contact
Heeft u vragen over dit onderwerp? Vul uw contactgegevens in en wij nemen deze graag persoonlijk met u door.
Uw naam:
Bedrijf:
Telefoon:
E-mail:
Uw vraag:
Arbo Impact Services B.V.
Bezoekadres hoofdkantoor
Bovendonk 11-b
4707 ZH Roosendaal
Postadres
Postbus 3341
4700 GH Roosendaal
Contact
E-mail: info@arboimpact.nl
Telefoon: 088-7302010
Fax: 0165-744041
Overige gegevens
Nr. KvK: 60371536
ING: NL 68 INGB 0006 5240 83
Social Media & Systemen
Social: Arbo Impact LinkedIn Arbo Impact twitter Arbo Impact Services Blog
Verzuimsignaal:  Logo verzuim Signaal
Verzuimdesk:  Logo Verzuimdesk
Login video consult:  Logo mijn zorg consulent
Landelijk actief
> Bekijk al onze locaties
Certificaten: