Is uw WGA / ZW beschikking correct? Wij zorgen voor een juiste analyse en controle! 1 vaste adviseur en contactpersoon? Wij willen uw bedrijf leren kennen. Met kennis van sociale zekerheid, geld verdienen voor uw bedrijf.
Is uw WGA / ZW beschikking correct? Wij zorgen voor een juiste analyse en controle!

Het laatste nieuws

Gezondheid en het ziekteverzuim van personeel maakt het verschil tussen ontslag of aanblijven

18-11-2016

Mensen met gezondheidsbeperkingen komen steeds moeilijker aan het werk. Enkele conclusies uit de SCP-publicatie Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname mensen met gezondheidsbeperkingen: Voor meer informatie download het artikel hieronder     ...

Download: Gezondheid en het ziekteverzuim van personeel maakt het verschil tussen ontslag of aanblijven


Tips tegen werkstress

18-11-2016

Een derde van het werk gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes. Alarmerende ...

Download: Tips tegen werkstress


Wijziging Arbowet 2017

18-11-2016

De wijziging van de Arbowet is uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2017. De vernieuwde Arbowet zorgt ervoor dat contracten met arbodiensten vanaf 1 juli 2017 aan wettelijke minimumeisen moeten voldoen en dat de ...

Download: Wijziging Arbowet 2017


WWZ Transitievergoeding

25-02-2015

Huidige wetgeving: Bij ontbinding  door de kantonrechter kan een vergoeding worden toegekend op basis van de kantonrechtersformule. Bij opzegging na een UWV procedure kan aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding in geval van kennelijk onredelijk ...

Download: WWZ Transitievergoeding


WWZ Vaststellingsovereenkomst

25-02-2015

Huidige wetgeving: Een vaststellingsovereenkomst kan op ieder moment rechtsgeldig worden overeengekomen. Er geldt geen vormschrift en wettelijke bedenktijd voor de werknemer. Nieuwe wetgeving per 1 juli 2015: Een vaststellingsovereenkomst mag alleen schriftelijk worden overeengekomen. ...

Download: WWZ Vaststellingsovereenkomst


WWZ Scholingsplicht

25-02-2015

Huidige wetgeving: Het huidige arbeidsrecht kent geen verplichting voor de werkgever om zorg te dragen voor de scholing van zijn werknemers. Nieuwe wetgeving per 1 juli 2015: In de wet wordt vastgesteld dat de ...

Download: WWZ Scholingsplicht


WWZ Ketenregeling

25-02-2015

Huidige wetgeving: Bij tijdelijke contracten die elkaar binnen een periode van drie maanden opvolgen ontstaat bij het vierde contract of na drie jaar een contract voor onbepaalde tijd. Afwijking bij cao is onbeperkt mogelijk. ...

Download: WWZ Ketenregeling


WWZ Concurrentiebeding

25-02-2015

Zo was het tot 1 januari 2015: Een concurrentiebeding kan zowel in een tijdelijk contract als in een vast contract worden aangeboden. Huidige wetgeving per 1 januari 2015: Hoofdregel is geworden dat een concurrentiebeding ...

Download: WWZ Concurrentiebeding


WWZ Opvolgend werkgeverschap

25-02-2015

Huidige wetgeving: Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als: de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst; tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door die ...

Download: WWZ Opvolgen werkgeverschap


WWZ Werkloosheidswet

25-02-2015

Huidige wetgeving: Met elk jaar arbeidsverleden wordt één maand WW opgebouwd. De maximale WW duur is 38 maanden. Na twaalf maanden wordt alle arbeid als passend aangemerkt. Nieuwe wetgeving (per 1 januari 2016): Met ...

Download: WWZ Werkloosheidswet


Duwen van collega, reden voor ontslag?

29-09-2014

Een medewerker van een supermarkt met een goede staat van dienst geeft een collega op een dag een duw waardoor deze licht letsel oploopt. De werkgever reageert met een ontbindingsverzoek wegens gewijzigde omstandigheden. De kantonrechter ...

Download: duwen collega


Wet Werk en Zekerheid

29-09-2014

Wet werk en zekerheid De Eerste Kamer heeft op 10 juni ingestemd met de Wet werk en zekerheid. De invoering van een aantal onderdelen van de wet wordt echter uitgesteld van 1 juli 2014 ...

Download: WWZ


Zorgplicht werkgever voor zzp

10-09-2014

Zorgplicht werkgever voor zzp’ers   Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad beslist dat werkgevers een zorgplicht kunnen hebben als zij zzp’ers inhuren. Een onderneming kan dus niet alleen aansprakelijk worden ...

Download: zorgplicht


Werkgever moet verbetertraject nakomen

11-08-2014

Werkgever moet verbetertraject nakomen Werkgever moet toegezegd verbetertraject nakomen Als het functioneren van een werknemer onvoldoende is, zal de werkgever een verbetertraject moeten opstarten. Wanneer tijdens het traject blijkt dat het functioneren naar alle waarschijnlijkheid ...

Download: verbetertraject


Klijnsma:22 miljoen voor vitaal houden van werknemer

03-08-2014

Klijnsma: 22 miljoen voor vitaal houden van werknemer Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt € 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. In oktober start een ...

Download:


Wet Banenafspraak en Quotumwet

15-07-2014

Factsheet Banenafspraak en Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (Quotumwet) Versie: juli 2014   Wat houdt de banenafspraak in? In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra ...

Download: banenafspraak


Eerste Kamer stemt in met Participatiewet

07-07-2014

Eerste Kamer stemt in met Participatiewet Op 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Deze wet gaat in op 1 januari 2015. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat ...

Download:


Ruime meerderheid Eerste Kamer Participatiewet

03-07-2014

Ruime meerderheid Eerste Kamer over Participatiewet De Eerste Kamer heeft dinsdag 24 juni 2014 gedebatteerd met staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onder meer de Invoeringswet Participatiewet. Op dinsdag 1 juli heeft de Eerste Kamer ...

Download:


Premiekorting bij in dienst nemen uitkeringsgerechtigde

02-07-2014

Premiekorting bij indienstneming van jongere uitkeringsgerechtigden Nieuwsbericht | 01-07-2014 Vanaf 1 juli 2014 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een premiekorting toepassen bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde in de leeftijd van 18 ...

Download:


Minder werklozen in 2015 door andere definitie

01-07-2014

DEN HAAG - Het kabinet stapt over op één definitie van werkloosheid, in plaats van twee. Het gevolg zal zijn dat de werkloosheidscijfers in veel persberichten en andere publicaties zullen dalen. Dat blijkt uit een ...

Download:


Bezwaar tegen WIA-oordeel UWV loont de moeite

30-06-2014

UWV kent niet snel een IVA-uitkering toe. Volledig arbeidsongeschikten bij wie nog redelijke kans bestaat op vergroting van de belastbaarheid, bijvoorbeeld door een medische behandeling, krijgen een WGA-uitkering. Het doel van die behandeling is van ...

Download:


Rekenregels per 1 juli 2014 bekendgemaakt

30-06-2014

Aanbieders van WIA-aanvullings- en excedentverzekeringen moeten vanaf 1 juli 2014 rekenen met een hoger minimumloon en maximumdagloon. Hetzelfde geldt voor eigenrisicodragers voor de WGA en de ZW. Dit is het gevolg van de nieuwe rekenregels ...

Download:


Wet werk en zekerheid aangenomen

12-06-2014

Wet werk en zekerheid aangenomen Nadat de Tweede Kamer op 18 februari 2014 met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid instemde, heeft op 10 juni 2014 ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De ...

Download:


Geen negatieve effecten bovenwettelijke WIA aanvulling

11-06-2014

Wie adviseert over bovenwettelijke aanvullingen op de sociale zekerheid, kan de vraag krijgen of aantrekkelijk werkgeverschap hier niet botst met wenselijke re-integratieprikkels. Onderzoek naar zulke aanvullingen in cao’s toont nu aan dat die er bij ...

Download: WIA


Kleine bedrijven bezuinigen op WIA verzekering

11-06-2014

Steeds minder kleine bedrijven sluiten werknemersverzekeringen af. Slechts 52% van de kleine werkgevers biedt WIA-verzekeringen en 47% heeft een ziekteverzuimverzekering. Toch zijn de risico’s van onderverzekeren juist voor het kleinbedrijf groot. Een goede prijs-kwaliteitverhouding en ...

Download:


Invloed van de BeZaVa

10-05-2014

De nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers met een loonsom vanaf € 307.000,-. U bent nu als werkgever ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen aan flexwerkers die in ...

Download: Opzegbrief arbo dienstverlening


Downloads
Over dit onderwerp zijn de volgende aanvullende documenten te downloaden
Contact
Heeft u vragen over dit onderwerp? Vul uw contactgegevens in en wij nemen deze graag persoonlijk met u door.
Uw naam:
Telefoon:
E-mail:
Uw vraag:
Arbo Impact Services B.V.
Bezoekadres hoofdkantoor
Bovendonk 11-b
4707 ZH Roosendaal
Postadres
Postbus 3341
4700 GH Roosendaal
Contact
E-mail: info@arboimpact.nl
Telefoon: 088-7302010
Fax: 0165-744041
Overige gegevens
Nr. KvK: 60371536
ING: NL 68 INGB 0006 5240 83
Social Media & Systemen
Social: Arbo Impact LinkedIn Arbo Impact twitter Arbo Impact Services Blog
Verzuimsignaal:  Logo verzuim Signaal
Verzuimdesk:  Logo Verzuimdesk
Login video consult:  Logo mijn zorg consulent
Landelijk actief
> Bekijk al onze locaties
Certificaten: