Is uw WGA / ZW beschikking correct? Wij zorgen voor een juiste analyse en controle! 1 vaste adviseur en contactpersoon? Wij willen uw bedrijf leren kennen. Met kennis van sociale zekerheid, geld verdienen voor uw bedrijf.
Is uw WGA / ZW beschikking correct? Wij zorgen voor een juiste analyse en controle!

Toepassen van uw verzuim- en re-integratiebeleid

Ziekmelden per sms?
Maar al te vaak zien komen we situaties tegen waarbij de werknemer zich ziekmeldt er sms, e-mail, door de partner te laten bellen en meer van dit soort indirecte ziekmeldingen.  Hoe pakt u dat aan?

Maak kenbaar welke regels u hanteert
Het is van belang om in een verzuimbeleid kenbaar te maken hoe en wanneer uw werknemer zich mag ziekmelden. Ook wat daarvan de gevolgen zijn en dat er op moment van ziekmelding al regels gaan gelden waaraan werkgever en werknemer zich moeten houden.

Geef instructies en wijs op sanctiemogelijkheden
Als werkgever doet u er goed aan door de juiste instructies te geven aan uw werknemer over de regels en gang van zaken omtrent verzuim.  Ook is het raadzaam om uw werknemer te wijze op de sanctiemogelijkheden die u gaat toepassen als uw werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie.

Ondersteuning en advies
Arbo Impact Services B.V. adviseert bij het samenstellen van een verzuim- en re-integratiebeleid en ondersteunt bij de toepssing daarvan.
Downloads
Over dit onderwerp zijn de volgende aanvullende documenten te downloaden
Contact
Heeft u vragen over dit onderwerp? Vul uw contactgegevens in en wij nemen deze graag persoonlijk met u door.
Uw naam:
Bedrijf:
Telefoon:
E-mail:
Uw vraag:
Arbo Impact Services B.V.
Bezoekadres hoofdkantoor
Bovendonk 11-b
4707 ZH Roosendaal
Postadres
Postbus 3341
4700 GH Roosendaal
Contact
E-mail: info@arboimpact.nl
Telefoon: 088-7302010
Fax: 0165-744041
Overige gegevens
Nr. KvK: 60371536
ING: NL 68 INGB 0006 5240 83
Social Media & Systemen
Social: Arbo Impact LinkedIn Arbo Impact twitter Arbo Impact Services Blog
Verzuimsignaal:  Logo verzuim Signaal
Verzuimdesk:  Logo Verzuimdesk
Login video consult:  Logo mijn zorg consulent
Landelijk actief
> Bekijk al onze locaties
Certificaten: